Beheerscommissie

Taken van de Beheerscommissie

* Onderhoud en eventuele reparaties aan clubgebouw De Bink.
* Coördinatie van het gebruik door de reddingsbrigade en de huurders.
* Schoon houden van het clubgebouw en de directe omgeving.

Taken van de commissie-leden:

COMMISSIEVOORZITTER: ANTON GORTER
Anton is het eerste aanspreekpunt voor het beheer van clubgebouw De Bink. Hij maakt ook afspraken met de huurders van het clubgebouw zoals de EHBO-vereniging en medebewoners kanovereniging Poseidon. Het clubgebouw wordt schoongehouden door een professioneel schoonmaakbedrijf, maar Anton stelt ook een aantal keer per jaar een schoonmaakdag/middag voor, voor het schoonmaken van de onderdelen waar dit bedrijf niet aan toe komt zoals de buitenkant van de ramen van de bovenverdieping.

TECHNISCHE INSTALLATIES: TOM SMIT
Tom is aanspreekpunt als het gaat om de technische installaties in De Bink, zoals de elektrische boiler, de verwarming, de geluidsinstallatie en de beamer.

BOUWTECHNISCH EXPERT: PETER KOPPIES
Peter beheert de bouwtechnische staat van het clubgebouw en stelt het onderhoudsplan op om De Bink op orde te houden. Bij beschadigingen aan bijvoorbeeld het glaswerk of het houtwerk van de deuren moet je dus contact met hem opnemen.

ADMINISTRATIE: RONALD RUITER
Ronald zorgt, naast het maken van de notulen van de vergaderingen van de Beheerscommissie, ook voor al het andere papierwerk zoals de garantiebewijzen van de onderdelen van de technische installaties en de contacten met de nutsvoorzieningen.

OVERIGE TAKEN
De Beheercommissie heeft regelmatig overleg met het Bestuur en de andere commissies over het gebruik van het clubgebouw.