Bestuur

Taken van het bestuur

Er zijn wel eens zaken waar je vragen over hebt. Om een beetje te weten bij wie je dan moet aankloppen staan hieronder de bestuursleden en wat ze zoal doen.

VOORZITTER: BOB KOELMAN
Bob leidt de algemene- en bestuursvergaderingen. Hij controleert of alles wat met de vereniging te maken heeft goed gaat. Hij treedt in contact met de gemeente, met Reddingsbrigades Nederland en met andere brigades als dat nodig is.

SECRETARIS: RICHARD BROERSEN
Richard verwerkt alle in- en uitgaande post die met de brigade te maken heeft. Hij kijkt waar de post heen moet en zorgt dan dat het bij de goede personen terecht komt. Hij houdt het archief bij zodat we zaken die in het verleden zijn gebeurd kunnen opzoeken. Hij stelt brieven op namens het bestuur.

PENNINGMEESTER: DIA VEELBEHR
Zij regelt alle financiële zaken van de brigade. Zij regelt alles wat met de contributie te maken heeft. Heb je vragen over de contributie of zijn er problemen met betalen, dan kun je bij haar terecht.

OVERIGE BESTUURSLEDEN:
ANTON GORTER vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en is belast met het onderhoud van de materialen. Samen met Dia verzorgt hij de ledenadministratie. Anton is tevens beheerder van het clubhuis.

HANNEKE SASBRINK maakt notulen van de bestuursvergaderingen en is de vertrouwenspersoon van onze vereniging.

MARLEEN KUNST is bestuurslid Arbo-zaken en controleert of zwemmen en lesgeven bij onze vereniging geen risico oplevert. Marleen houdt bij wie er toezichthouder en ehbo-er is. Verder ondersteunt zij het dagelijks bestuur en helpt mee met beslissen en organiseren.

DENISE KRUIJT verzorgt de promotie (pr) van de vereniging.

IN HET ALGEMEEN: Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging, verzorgt de financiën en regelt zaken die niet direct met de opleidingen en evenementen te maken hebben. De bestuursleden worden op de Algemene Ledenvergadering gekozen. Het bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door speciale werkgroepen.

In de bestuursvergadering zit een afgevaardigde van de commissies Zwemmend Redden, Varend Redden en de Evenementencommissie. Het bestuur vergadert in principe 6x per jaar.