Commissie Varend Redden

Taken van de commissie Varend Redden

* Coördinatie praktijk en theorielessen.
* Examens voor brevetten en diploma’s Varend Redden van de KNBRD.
* Organiseren van of deelnemen aan wedstrijden en prestatietochten Varend Redden.
* Bewakingscoördinatie en het organiseren van oefeningen.
* Verbreden van kennis dmv uitwisseling met andere verenigingen binnen Reddingsbrigades Nederland.

Taken van de commissie-leden:

LEIDING: ARIE SIJM en THOMAS KRUIJT
Arie is als commissievoorzitter het eerste aanspreekpunt over zaken rond het varend redden. Hij zit de vergaderingen voor. Ook zit hij namens de commissie de bestuursvergadering bij. Thomas vervangt Arie als die niet aanwezig is. Samen zorgen ze ervoor dat iedereen zijn taak uit kan voeren. Arie is verantwoordelijk voor de communicatie over het varend redden.

BEVEILIGINGSTAKEN: PETER SMIT en ARIE SIJM
Peter is het contactpersoon voor de organisaties die een beveiliging bij ons aanvragen. Peter zorgt ervoor dat er voldoende mensen aanwezig zijn, en dat iedereen zijn taak kent. Arie vraagt mensen voor de taken en houdt het rooster bij, zodat iedereen aan de beurt komt. Eventueel helpt hij Peter bij de organisatie. Peter zorgt ook dat er voldaan wordt aan de arboregels.

REGIO-OVERLEG: ARIËN BROERSEN
Ariën woont de vergaderingen bij van de reddingsbrigades in Noord-Holland Noord, de veiligheidsregio waarin wij zitten.

RAMPENTAAK: PETER SMIT en THOMAS KRUIJT
Peter is het eerste aanspreekpunt wanneer het rampenteam op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie moet worden ingezet bij een ramp, of een ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Thomas zorgt ervoor dat het team blijft voldoen aan de gestelde eisen door deel te nemen aan de landelijke oefeningen.

OPLEIDINGEN: MARK BOUKENS EN LAURA BOOS
Mark vraagt nieuwe leden om in te stromen in het opleidingstraject. Hij zet, samen met de instructeurs, het jaarplan op en zorgt ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau opgeleid wordt. Hij vraagt de examens aan en zorgt dat de licenties op orde blijven. Laura ondersteunt Mark bij de administratie rond de examenaanvragen en de licenties.

MATERIEEL: THOMAS KRUIJT EN LAURA BOOS
Thomas en Laura zorgen ervoor dat de boten, de buitenboordmotoren en het andere materieel in orde blijft. Waar nodig stellen zij onderhoudsdagen in waarop de varende leden het materieel onderhouden. Voor de beheercommissie is Thomas het aanspreekpunt als het gaat om het gebruik van het clubgebouw door de varende leden.

ALGEMEEN: EMIEL BLEEKER
Emiel is in 2018 de commissie komen versterken. Als eerste taak heeft hij met Ariën en Richard de nachtoefening georganiseerd. Daarnaast helpt Emiel de andere commissieleden bij het beslissen en uitvoeren van hun taken.

OVERIGE TAKEN
De Commissie Varend Redden werkt actief samen met het bestuur en de CZR op het gebied van buitentraining, promotie e.d.