Bestuur

Taken van de bestuursleden

Er zijn wel eens zaken waar je vragen over hebt. Om een beetje te weten bij wie je dan moet aankloppen staan hieronder de bestuursleden en wat ze zoal doen.

Voor algemene vragen kun je mailen naar: bestuur@rbdestreek.nl.

VOORZITTER: BOB KOELMAN
E-mailadres: voorzitter@rbdestreek.nl
Bob leidt de algemene- en bestuursvergaderingen. Hij controleert of alles wat met de vereniging te maken heeft goed gaat. Hij treedt in contact met de gemeente, met Reddingsbrigades Nederland en met andere brigades als dat nodig is.

SECRETARIS: RICHARD BROERSEN
E-mailadres: secretaris@rbdestreek.nl
Richard verwerkt alle in- en uitgaande post die met de brigade te maken heeft. Hij zorgt dat het bij de goede personen terecht komt. Hij stelt brieven op namens het bestuur of de vereniging. Hij maakt het jaarverslag en houdt het archief bij zodat we zaken die in het verleden zijn gebeurd kunnen opzoeken. Richard zit namens het bestuur in de Regionale Voorziening Reddingsbrigades Noord-Holland Noord (RVR).

PENNINGMEESTER: DIA VEELBEHR
E-mailadres: penningmeester@rbdestreek.nl
Dia regelt de financiële zaken van de brigade. Zij regelt alles wat met de contributie te maken heeft. Heb je vragen over de contributie of betaling, dan kun je bij haar terecht.

OVERIGE BESTUURSLEDEN:
HANNEKE SASBRINK maakt notulen van de bestuursvergaderingen en is de vertrouwenspersoon van onze vereniging.

ANNEKE MOLENAAR is bestuurslid Commissie Zwemmend Redden (CZR) en is daarmee het aanspreekpunt voor alle zaken die deze commissie regelt.

ARIE SIJM is bestuurslid Commissie Varend Redden (CVR) en is daarmee het aanspreekpunt voor alle zaken die deze commissie regelt.

ANTON GORTER vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Tevens is hij bestuurslid Commissie Beheer Clubgebouw (CBC) en is daarmee het aanspreekpunt voor alle zaken, die deze commissie regelt. Samen met Dia en Richard verzorgt hij de ledenadministratie.

BART VOLTEN is bestuurslid Evenementen Commisie (EC) en is daarmee het aanspreekpunt voor alle zaken die deze commissie regelt zoals o.a. Pietenpannenkoekenfestijn, Kerstmarathon, Nieuwjaarsborrel en Brigadeuitje.

DENISE KRUIJT is bestuurslid van de werkgroep Promotie & Reclame (WPR) Zij verzorgt met haar werkgroep de PR van de vereniging voor meer naamsbekendheid en ledenwerving.

IN HET ALGEMEEN: Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging, verzorgt de financiën en regelt zaken die niet direct met de opleidingen en evenementen te maken hebben. De bestuursleden worden op de Algemene Ledenvergadering gekozen. Het bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door speciale werkgroepen.

Het bestuur vergadert in principe zes keer per jaar.