Cursus Klein Vaarbewijs

Elk jaar proberen we voor de leden de cursus Klein Vaarbewijs I aan te bieden. Deze cursus is ook nodig voor de opleiding (Junior) Lifeguard, dus of een cursus gegeven wordt hangt af van of er in dat jaar leden zijn die deze opleiding volgen. De cursus Klein Vaarbewijs wordt gegeven vanaf half oktober tot begin februari. Meer informatie bij Mark: markboukens@rbdestreek.nl.