Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen moeten dit via de e-mail doen, gericht aan de penningmeester: penningmeester@rbdestreek.nl. De opzegging is slechts geldig als de penningmeester een ontvangstbevestiging gestuurd heeft. Opzeggen 3 maanden vóór het nieuwe contributiejaar, dat per 1 september aanvangt (dus opzeggen vóór 1 juni!). Zij, die ná 1 juni hun lidmaatschap opzeggen, moeten rekening houden met 3 maanden opzegtermijn (3 maanden à € 7,00 = € 21,00).
Zij die ná 1 september opzeggen, worden aangeslagen voor het contributiebedrag van één jaar.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
Dia Veelbehr, penningmeester. penningmeester@rbdestreek.nl