Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Als lid van de reddingsbrigade heb je er recht op veilig met anderen om te gaan. Met veilig bedoelen we: zonder last te hebben van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, agressie en bedreiging, discriminatie, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. Als je hier slachtoffer van wordt, moet je dit niet voor je houden. Je kunt er het beste mee naar de vertrouwenspersoon gaan. Die is er speciaal om je te helpen. Vaak zwijgt degene die wordt lastig gevallen. Je bent bang dat je verhaal niet serieus wordt genomen. Of je denkt dat je het misschien wel zelf hebt uitgelokt. Maar de vertrouwenspersoon staat aan jouw kant. Zij luistert heel goed naar je verhaal en helpt je de beste oplossing te vinden. Natuurlijk zijn deze gesprekken vertrouwelijk.

Alle instructeurs en commissieleden hebben een Verklaring Omtrent het Gedrad (VOG). Met deze maatregel willen we seksueel misbruik onder kinderen en jongeren helpen voorkomen. Het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent het Gedag sluit misbruik helaas niet uit. Maar het laat wel zien dat wij als vrijwilligersorganisatie en vereniging bewust bezig zijn met dit onderwerp.

Onze vertrouwenspersoon is Hanneke Sasbrink. Adres en telefoonnummer staan in de Boei, het informatieboekje dat aan het begin van het seizoen is uitgereikt. Mailen kan ook: hannekesasbrink@rbdestreek.nl