Wat is een reddingsbrigade?

Een reddingsbrigade is een vereniging, die zich tot taak heeft gesteld het redden van drenkelingen te bevorderen.

Het leren zwemmen is noodzakelijk, zeker in zo’n waterrijk land als Nederland. Als iedere zwemmer ook zou kunnen zwemmend redden, zou dat een belangrijke stap in de goede richting zijn. In ons waterrijke land raken jaarlijks naar schatting 5000 mensen per ongeluk te water. Meer dan 550 mensen overleven dat niet en nog eens bijna 700 mensen belanden na hun redding in het ziekenhuis. Er kan van alles gebeuren; je kunt met de auto te water raken maar je kunt ook in moeilijkheden komen bij het schaatsen, spelevaren of zwemmen in zee. Ook een geoefende zwemmer kan in moeilijkheden komen door bijvoorbeeld kramp of onderkoeling.

Er zijn 175 reddingsbrigades die samen ongeveer 30.000 leden hebben. Reddingsbrigades zijn vooral bekend door hun hulpverlening in de zomermaanden bij het strand en de waterrecreatiegebieden. Bij de reddingsbrigade leer je hoe je moet handelen in de verschillende situaties die je kunt tegenkomen. Je leert een drenkeling op een veilige manier aan de kant krijgt. Je leert ook met elkaar samenwerken en organiseren.

Reddingsbrigades worden regelmatig gevraagd om bij water(sport)evenementen te assisteren om de veiligheid van de deelnemers en het publiek zoveel mogelijk te waarborgen.
Reddingsbrigades beveiligen bijvoorbeeld de intocht van Sint Nicolaas, openwaterzwemwedstrijden en de Nieuwjaarsduik.

Sinds de Watersnoodramp in 1953 zijn de reddingsbrigades in het bezit van speciaal ontwikkelde boten voor het redden van slachtoffers. Bij de wateroverlast in 1993 en 1995 hebben zij ook weer uitstekende diensten verleend in Limburg en Gelderland. Reddingsbrigade De Streek heeft 2 van deze reddingsvletten die gebruikt worden bij de opleiding Waterhulpverlening. Sinds 2018 is ook een snelle boot, de Tinn Silver 550, beschikbaar gesteld door de veiligheidsregio. Deze boot maakt onderdeel uit van de landelijke rampeneenheden.