Commissie Zwemmend Redden

Taken van de commissie Zwemmend Redden
* Trainingscoördinatie
* Examens voor brevetten en diploma’s
van Reddingsbrigade Nederland.
* Wedstrijden, prestatietochten, marathons e.d.
* Theorielessen.

Dit zijn de belangrijkste taken van de Commissie Zwemmend Redden (CZR). Ook heeft elk CZR-lid zijn eigen taken:

TECHNISCHE LEIDING: CHANTAL HARING en SANDRA MOLENAAR
Chantal is de Technisch Leider van de reddingsbrigade op het gebied van zwemmend redden. Sandra is plaatsvervangend Technisch Leider. Zij hebben de leiding over de Commissie Zwemmend Redden en de instructeurs. Samen met de andere CZR-leden stellen zij de groepen samen en delen ook de instructeurs in bij een geschikte groep. Daarnaast begeleiden zij de instructeurs in het lesgeven. Zij dragen ook zorg voor de kwaliteit van het lesgeven, bijv. door bijscholing en uitleg over nieuwe inzichten en eisen aan diploma’s. Zij regelen tevens alle zaken die te maken hebben met de hogere opleidingen. Zij regelen ook de theorielessen voor brevetten en diploma’s.

EXAMENZAKEN, ARBO: MAARTEN BRANDSMA
Maarten zorgt voor alle examenzaken. Hij neemt alle examenbescheiden in ontvangst, vraagt de examens aan en regelt de examen-administratie. Maarten houdt zich ook bezig met alle zaken rondom arbeidsomstandigheden op het gebied van zwemmend redden en onderhoudt contact hierover met de arbo-functionaris van het bestuur en van de CVR.

WEDSTRIJDEN: ANNEKE MOLENAAR
Anneke regelt alle zaken die te maken hebben met wedstrijden, marathons e.d.. Zij zoekt de ploegen bij elkaar, ontvangt het inschrijfgeld, schrijft de ploegen in, regelt het vervoer en zorgt voor voldoende voorbereiding van de ploegen.

COMMUNICATIE: KOEN GORTER
Koen zorgt voor alle communicatie van de CZR naar de leden. Hieronder valt ook het bijhouden van de website met betrekking tot de informatie over het zwemmend redden en de CZR.

ALGEMEEN: HANNEKE EEKEN, NIENKE HAAIMA en BAS SMIT
Zij ondersteunen de CZR met beslissen en organiseren. Hanneke doet ook de organisatie rondom de instructeursopleidingen. Nienke regelt mond-op-mondbeademingstraining.