Menu Sluiten

Opleidingen

Junior redder 1 t/m 4

Bij Junior redder draait het om het verbeteren van de basiszwermvaardigheid en het aanleren van zelfredding. Hoe kun je bijvoorbeeld jezelf drijvend houden met alleen een plastic zak? Daarnaast wordt er een start gemaakt met het helpen van een ander in nood. Hoe zorg je ervoor dat je iemand anders redt, zonder zelf in het water te belanden?

 

Zwemmend redder 1 t/m 4

Tijdens de leerlijn voor Zwemmend redder wordt er meer aandacht besteed aan het uitvoeren van reddingen en het bevrijden van jezelf uit benarde posities. Hoe zorg je dat je weer los komt als een drenkeling je uit paniek vastpakt? Of hoe vind je een drenkeling terug als deze onder water is verdwenen?

 

Life Saver 1 t/m 3

Bij Life Saver weet je inmiddels al goed hoe een redding uitgevoerd moet worden en leer je dus vooral hoe het is om leiding te geven bij een incident. Je zorgt dat er gealarmeerd wordt en stuurt redders aan om een redding uit te voeren.*

* Voor deze examens is het ook verplicht een Europees erkend EHBO-diploma te halen. De vereniging biedt een speciale regeling waardoor deze goedkoper te behalen is: Declareer zoveel mogelijk bij je zorgverzekering en het overgebleven bedrag deelt de vereniging met het lid.

 

Lifeguard Zwembad

Dit is de klap op de vuurpijl. Lifeguard Zwembad is een internationaal erkend diploma dat dus ook in Nederlandse en buitenlandse zwembaden vaak wordt gevraagd. Als Lifeguard ben je verantwoordelijk voor een zwembad. Ten tijde van een incident coördineer je, stuur je aan en regel je nazorg. Welke hulpdiensten heb je nodig en moet misschien wel het zwembad worden geëvacueerd?

De lifeguard opleidingen zijn van belang voor het correct uitvoeren van de hulpverleningstaak van de Reddingsbrigade.

Met de lifeguard opleidingen worden de professionals – de lifeguards - van de Reddingsbrigade opgeleid. De opleidingslijn omvat de opleidingen voor alle hulpverleningstaken die de Reddingsbrigade kent, zoals het verlenen van eerste hulp, het uitvoeren van toezichtstaken, het reddingswerk aan drenkelingen, evenementenbeveiliging, opereren in overstroomd gebied (Nationale Reddingsvloot), enzovoorts. Naast het aanleren van praktische (hulpverlenings)vaardigheden richten de opleidingen zich ook op zaken als goede voorbereiding, nazorg, samenwerking, leidinggeven en communicatie. Dit betekent dat deelnemers aan deze opleidingen een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen ontwikkelen, die nodig zijn voor de werkzaamheden binnen de hulpverlening door Reddingsbrigades.

Diploma’s in de opleidingslijn Waterhulpverlening tonen aan dat een deelnemer voldoet aan de minimale competentie-eisen (kennis, vaardigheden en attitudes) die Reddingsbrigade Nederland aan haar Lifeguard kwalificaties stelt. Na het halen van een kwalificatie moeten lifeguards hun ervaring verder uitbouwen. Voor alle lifeguards die een kwalificatie in de opleidingslijn Waterhulpverlening in bezit hebben, geldt dat zij hun competenties doorlopend op peil moeten houden en deze met regelmaat opnieuw moeten aantonen. Hiervoor is een licentieregeling ontwikkeld.

De opleidingslijn bestaat uit eerst drie verschillende niveaus: junior lifeguard, lifeguard en senior lifeguard. Er zijn specialisaties te behalen in schipper en chauffeur.

Het EHBO diploma is een verplicht onderdeel voor alle examens hoger dan Lifesaver 2.

 

EHBO-diploma halen

Voor het behalen van je EHBO-diploma, een verplicht onderdeel vanaf Lifesaver 2, verwijzen we je door naar EHBO-vereniging Stede Broec. Aanmelden kan via onderstaande link https://ehbo-stedebroec.nl/formulieren/inschrijven-basiscursus-ehbo

 

Herhalingslessen

Reddingsbrigade De Streek organiseert jaarlijks herhalingslessen voor haar eigen leden in samenwerking met EHBO Stede Broec. Voorwaarden hiervoor zijn dat je instructeur of actief beveiliger bent. Jaarlijks wordt een selectie gemaakt door het bestuur en die leden krijgen hiervoor in het najaar een uitnodiging.

Voor seizoen 2022 - 2023 is de uitnodiging verstuurd in oktober 2022.

Elk jaar proberen we voor de leden de cursus Klein Vaarbewijs I aan te bieden. Deze cursus is ook nodig voor de opleiding (Junior) Lifeguard Schipper, dus of een cursus gegeven wordt hangt af van of er in dat jaar leden zijn die deze opleiding volgen. Afhankelijk van het aantal leden die meedoen kunnen ook familieleden (vader, moeder, broers/zussen) meedoen aan de cursus. De cursus Klein Vaarbewijs wordt verzorgd door de commissie Waterhulpverlening en rampenbestrijding. Meer informatie: waterhulpverlening@rbdestreek.nl.

Reddingsbrigade Nederland kent een opleiding tot instructeur niveau 2 en tot instructeur niveau 3. Reddingsbrigade Nederland volgt de door NOC*NSF vastgestelde richtlijnen voor deze opleidingen. De basis van deze opleidingen is competentiegericht leren. Er wordt vooral opdrachtgestuurd gewerkt. De kandidaat moet de opdrachten in de praktijk uitvoeren. De kandidaten die deze opleiding volgen kunnen door het volgen van verschillende workshops kennis vergaren om zo hun opleiding positief te kunnen afronden. Tijdens de opleiding heeft de kandidaat de beschikking over een praktijkbegeleider en een leercoach. De praktijkbegeleider is iemand van de eigen reddingsbrigade welke er voor moet zorgen dat de kandidaat alle kneepjes van het instructeursvak in de praktijk leert. De leercoach begeleidt het gehele proces.

Mond-op-mond beademing kan het laatste reddingsmiddel zijn om iemand die ongelukkig in het water is gekomen, en zelf niet meer adem haalt, in leven te houden. Wij vinden dit zo’n belangrijk onderdeel van het zwemmend redden dat wij zelf beademingspoppen hebben aangeschaft en er ook met de allerkleinste reddertjes mee oefenen.

Elk jaar zullen de zwemmende leden in februari met hun eigen groep oefenen met deze beademingspoppen. Indeling volgt.

Leden uit het eerste uur (groep 1 t/m xx, van 16.00 uur tot 16.50 uur), hebben direct na hun zwemtraining de mond-op-mond beademing en blijven dus langer in de Kloet (tot 17.40 uur). Kleed je snel om, want we willen direct beginnen.

Leden uit het tweede uur (vanaf groep xx, van 16.50 tot 17.40 uur), hebben hun mond-op-mond beademing in het eerste uur en worden dus al om 16.00 uur in de Kloet verwacht. Na de MOM-beademing is gewoon de zwemtraining.

Als je op de bovengenoemde datum niet aanwezig kunt zijn, of bijvoorbeeld last hebt van een koorts-lip, meldt je dan af door een mailtje te sturen naar afmelden@rbdestreek.nl. Dan kan er in overleg naar een oplossing worden gezocht.

De mond-op-mond beademing vindt plaats in De Bink.