Menu Sluiten

Varend Redden

Taken van de Commissie Waterhulpverlening & Rampenbestrijding (CWR)

Naast het zwemmen zijn we ook actief op het buitenwater. Om de week op zondagochtend trainen we om zo goed mogelijk voorbereid te zijn indien onze hulp nodig is bij waternoodsrampen. Maar we trainen ook om de waterevenementen in de buurt zo goed mogelijk te beveiligen. Heb je vragen hierover? Hieronder staan de zaken die de leden van de Commissie Waterhulpverlening & Rampenbestrijding (CWR) zoal doen.

Commissievoorzitter

De commissievoorzitter is het eerste aanspreekpunt over zaken rond de waterhulpverlening. Deze zit de vergaderingen voor, zorgt ervoor dat iedereen zijn taak uit kan voeren en vertegenwoordigd ook de commissie in het bestuur.

De commissievoorzitter zorgt ook voor alle communicatie van de CWR naar de leden. Hieronder valt ook het actueel houden van de website vanuit de CWR.

 

Beveiligingstaken

De commissie heeft ook contact met de organisaties die een beveiliging bij ons aanvragen. Ze zorgen ervoor dat er voldoende mensen en materiaal aanwezig zijn, en dat iedereen zijn taak kent. Ze houden het rooster bij, zodat iedereen aan de beurt komt. Eventueel helpt de commissie ook de organisatie, voor de vergunningaanvraag of om te kijken wat er nodig is. De CWR houdt zich ook bezig met alle zaken rondom arbeidsomstandigheden op het gebied van de waterhulpverlening en onderhoudt contact hierover met de arbo-functionaris van het bestuur en van de CZR.

 

Regio-overleg RVR

De commissie Waterhulpverlening & Rampenbestrijding (CWR) zit ook de vergaderingen bij van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades in Noord-Holland Noord (RVR), dat is de veiligheidsregio waarin wij zitten.

 

Rampentaak

De CWR is ook het eerste aanspreekpunt wanneer het rampenteam op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie moet worden ingezet bij een ramp, of een ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. En zorgt ervoor dat het team blijft voldoen aan de gestelde eisen door deel te nemen aan de landelijke oefeningen.

 

Opleidingen

De CWR vraagt nieuwe leden om in te stromen in het opleidingstraject. Ze zetten, samen met de instructeurs, het jaarplan op en zorgen ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau opgeleid wordt. Ze vragen de examens aan en zorgen dat de licenties op orde blijven. Ook de cursussen Vaarbewijs (1 en 2) en Marifoon worden door de CWR georganiseerd.

 

Materiaal

De CWR zorgt ervoor dat de boten, de buitenboordmotoren en het andere materieel in orde blijft. Waar nodig stellen zij onderhoudsdagen in waarop de deelnemende leden het materieel onderhouden. Ook verzorgen ze het EHBO materiaal. Met de beheercommissie gebouwen bespreken ze regelmatig het gebruik van het clubgebouw door de varende leden.

 

De belangrijkste taken van de Commissie Waterhulpverlening & Rampenbestrijding (CWR) zijn de coördinatie van praktijk en theorielessen. Het organiseren van de examens voor brevetten en diploma’s Varend Redden van Reddingsbrigade Nederland. Organiseren van of deelnemen aan wedstrijden en prestatietochten Varend Redden e.d. Diverse bewakingscoördinaties en het organiseren van oefeningen. Tevens het verbreden van kennis d.m.v. uitwisseling met andere verenigingen binnen Reddingsbrigade Nederland.

De Commissie Waterhulpverlening & Rampenbestrijding (CWR) werkt actief samen met het bestuur, Commissie Promotie en Reclame (CPR) en de Commissie Zwemmend Redden (CZR) op het gebied van buitentraining, promotie e.d.

Er wordt regelmatig op zondagochtend van 10.00 tot 13.00 uur getraind in en rond De Bink.

Kijk in het ledenportaal voor de actuele trainingstijden en groepsindeling.

Reddingsbrigade De Streek heeft door de kwaliteit van de opleidingen en de kennis en inzet van de leden de status ‘Watersnood Rampbestrijding’ gekregen en kan op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (voorheen Binnenlandse Zaken) worden ingezet voor het bestrijden van een ramp, of een ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. De reddingsbrigade heeft daarvoor een zogenaamde Rampen-eenheid, bestaande uit een speciale reddingsboot met buitenboordmotor, speciale pakken en communicatieapparatuur. Er wordt geoefend door deel te nemen aan landelijke oefeningen, vaak met brandweer, Rode Kruis, ambulance, politie en eenheden van de landmacht.

Het materieel van de rampeneenheid wordt ter beschikking gesteld door het ministerie van V en J en het Nationaal Rampenfonds. Behalve de landelijke oefeningen wordt er ook door de regiobrigades regelmatig een oefening voor deze eenheden gehouden. Soms organiseert Reddingsbrigade de Streek een dergelijke oefening. In september 2011 heeft het Streekbos als rampgebied gefungeerd. Het werd voorgesteld als een ondergelopen gebied waar mensen op onveilige plaatsen zaten en moesten worden opgespoord en vervoerd naar een ‘veilig’ gebied.

Uit de leden die aan Varend Redden doen wordt een selectie getraind voor de Rampeneenheden.

 

Waarom de NRV?

Dé aanleiding voor de Nederlandse regering om een Nationale Rampenvloot in het leven te roepen was de watersnoodramp van 1953. Die eiste honderden slachtoffers in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. De oprichting werd mogelijk dankzij financiering vanuit het Nationaal Rampenfonds (NRF).

Voor deze eeuw berekent het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) een zeespiegelstijging van 35 tot 85 centimeter. Bovendien heeft Nederland te maken met ontwikkelingen als bodemdaling, kanteling naar het westen en noorden, meer neerslag (ook in de zomer), meer waterafvoer via de rivieren en toenemende verdroging als gevolg van hogere temperaturen. Hierdoor neemt de kans op overstromingen in ons land de komende jaren toe. Het bestaan van de Nationale Reddingsvloot blijft dan ook van groot belang.

 

Rijksoverheid

Sinds 1995 krijgt Reddingsbrigade Nederland een structurele bijdrage vanuit de Rijksoverheid. Hiermee wordt gegarandeerd dat er 90 eenheden (vletten) 24 uur per dag en zeven dagen in de week paraat staan voor inzet. Deze eenheden zijn deels in bruikleen gestald bij de lokale reddingsbrigades en liggen deels in opslag in een depot in Wijk bij Duurstede. Een eerste grote inzet van de Nationale Rampenvloot vindt plaats in 1993 bij de watersnood in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Ook in 1995 en 1998 wordt de vloot ingezet bij overstromingen in zuidelijk Nederland.

 

Overeenkomst

In 2010 wordt voor een periode van vijf jaar een overeenkomst afgesloten met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Nationale Rampenvloot wordt hiermee overgeheveld van het Rijk naar de veiligheidsregio’s. Er komen 75 eenheden in bruikleen bij aangewezen reddingsbrigades. In 2012 wordt de naam Nationale Rampenvloot veranderd in Nationale Reddingsvloot (NRV). Deze kán worden ingezet bij overstromingen, maar ook bij andere watergerelateerde calamiteiten of bij evenementen in, op of rond het water. In 2016 en 2017 wordt de eerder genoemde overeenkomst met het ministerie verlengd en wordt het voorstel ontwikkeld om te komen tot een toekomstbestendige regionale – en nationaal opschaalbare – reddingsvloot. Deze moet komen te vallen onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s. Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s; daarvan zijn er 22 met een overstromingsrisico. Deze 22 zijn betrokken bij de vorming van de Nationale Reddingsvloot; ze leveren vanaf 1 januari 2018 elk een reddingsgroep vanuit de eigen regio. Deze staan op afroep 24 uur per dag klaar om ingezet te worden.

Bron: www.nationalereddingsvloot.nl

Reddingbrigade De Streek beveiligt bij veel evenementen op en rond het water. Hiervoor worden wij door de organisatie van deze evenementen gevraagd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Sinterklaasintocht in Bovenkarspel, Waterweken in Stede Broec, Enkhuizen en Medemblik, de Open Dag Water&recreatie en de Streker Oerbos Survivalrun. Verder zijn wij aanwezig bij festivals zoals Kippebillenstrandparty en Outdoor Stereo. Soms worden we door collega-brigades gevraagd, zoals bij de Mudmasters in Biddinghuizen en Iron Man in Hoorn.

 

Aanvraag beveiligingstaak

Organiseert u een evenement bij of op het water en behoefte aan beveiliging door een reddingsbrigade? Wij beveiligen veel evenementen, van zwemwedstrijden tot concerten bij of op het water. Een professioneel team van opgeleide waterhulpverleners staat voor u klaar. Al onze beveiligers zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma.

Interesse? Neem contact met ons op via waterhulpverlening@rbdestreek.nl.

Vanaf een jaar of 13/14 kun je, naast het zwemmen, een opleiding volgen tot Waterhulpverlener (Lifeguard). Je kunt ingezet worden bij beveiligingen en opgeroepen worden bij een watersnoodramp.

Leden die afgezwommen hebben voor Zwemmend Redder 4 worden uitgenodigd een training op de zondagochtend in mei of juni bij te wonen. Je ziet dan wat het allemaal inhoudt en je leert een aantal basistechnieken. Ook als je later niet de opleiding gaat volgen is het sowieso een leerzame en leuke ochtend. Draag makkelijke kleding die ook een beetje vies of nat mag worden, want we gaan ook het water op!