Menu Sluiten

Algemeen

Taken van de bestuursleden

Er zijn wel eens zaken waar je vragen over hebt. Om een beetje te weten bij wie je dan moet aankloppen staan hieronder de bestuursleden en wat ze zoal doen.

Voor algemene vragen kun je mailen naar: bestuur@rbdestreek.nl.

 

VOORZITTER: BOB KOELMAN

E-mailadres: voorzitter@rbdestreek.nl

Bob leidt de algemene- en bestuursvergaderingen. Hij controleert of alles wat met de vereniging te maken heeft goed gaat. Hij treedt in contact met de gemeente, met Reddingsbrigades Nederland en met andere brigades als dat nodig is.

 

SECRETARIS: RICHARD BROERSEN

E-mailadres: secretaris@rbdestreek.nl

Richard verwerkt alle in- en uitgaande post die met de brigade te maken heeft. Hij zorgt dat het bij de goede personen terecht komt. Hij stelt brieven op namens het bestuur of de vereniging. Hij maakt het jaarverslag en houdt het archief bij zodat we zaken die in het verleden zijn gebeurd kunnen opzoeken. Richard zit namens het bestuur in de Regionale Voorziening Reddingsbrigades Noord-Holland Noord (RVR).

 

PENNINGMEESTER: DIA VEELBEHR

E-mailadres: penningmeester@rbdestreek.nl

Dia regelt de financiële zaken van de brigade. Zij regelt alles wat met de contributie te maken heeft. Heb je vragen over de contributie of betaling, dan kun je bij haar terecht.

 

HANNEKE SASBRINK maakt notulen van de bestuursvergaderingen en is de vertrouwenspersoon van onze vereniging.

ANNEKE MOLENAAR is bestuurslid Commissie Zwemmend Redden (CZR) en is daarmee het aanspreekpunt voor alle zaken die deze commissie regelt.

ARIE SIJM is bestuurslid Commissie Varend Redden (CVR) en is daarmee het aanspreekpunt voor alle zaken die deze commissie regelt.

ANTON GORTER vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Tevens is hij bestuurslid Commissie Beheer Clubgebouw (CBC) en is daarmee het aanspreekpunt voor alle zaken, die deze commissie regelt. Samen met Dia en Richard verzorgt hij de ledenadministratie.

BART VOLTEN is bestuurslid Evenementen Commisie (EC) en is daarmee het aanspreekpunt voor alle zaken die deze commissie regelt zoals o.a. Pietenpannenkoekenfestijn, Kerstmarathon, Nieuwjaarsborrel en Brigadeuitje.

VACATURE is bestuurslid van de werkgroep Promotie & Reclame (WPR). Hij/zij verzorgt met zijn/haar werkgroep de PR van de vereniging voor meer naamsbekendheid en ledenwerving.

 

IN HET ALGEMEEN: Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging, verzorgt de financiën en regelt zaken die niet direct met de opleidingen en evenementen te maken hebben. De bestuursleden worden op de Algemene Ledenvergadering gekozen. Het bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door speciale werkgroepen.

Het bestuur vergadert in principe zes keer per jaar.

Taken van de Commissie Festiviteiten

E-mailadres: evenementen@rbdestreek.nl

Er zijn wel eens zaken waar je vragen over hebt. Om een beetje te weten bij wie je dan moet aankloppen staan hieronder de leden van de Evenementen Commissie (EC) en wat ze zoal doen.

 

LEIDING: MARIKEN KOELMAN

Mariken is als commissievoorzitter het eerste aanspreekpunt voor alle evenementen. Maar per evenement wordt er een coördinator aangewezen. Bij vragen over een specifiek evenement moet je dus bij één van de commissieleden zijn.

 

ORGANISATIE EVENEMENTEN: BART VOLTEN

Bart zit in het bestuur namens de commissie. Melissa, Bart, Anouk en Wouter zijn aanspreekpunt voor een deel van de evenementen. Daarnaast helpen ze Mariken bij het organiseren, van voorbereiding tot uitvoering, van de evenementen.

 

COMMUNICATIE: MELISSA PRINS

Melissa zorgt voor alle communicatie van de EC naar de leden. Hieronder valt ook het actueel houden van de website vanuit de CZR.

 

OVERIGE LEDEN: WOUTER VAN VEEN, ANOUK KOPPIES en JOLANDA ROOSENDAAL

Wouter, Anouk en Jolanda zijn lid van de Commissie Festiviteiten en helpen bij het organiseren van de evenementen.

 

IN HET ALGEMEEN: Het organiseren van het PIETENPANNENKOEKENFESTIJN, de KERSTMARATHON, de NIEUWJAARSBORREL en het BRIGADE-UITJE. Tevens kunnen ze ondersteuning bieden bij andere evenementen zoals de diploma-uitreiking of het vrijwilligersuitje.

Taken van de Commissie Beheer Clubgebouw (CBC)

Er zijn wel eens zaken waar je vragen over hebt. Om een beetje te weten bij wie je dan moet aankloppen staan hieronder de leden van de Commissie Beheer Clubgebouw (CBC) en wat ze zoal doen.

 

COMMISSIEVOORZITTER: ANTON GORTER

Anton is het eerste aanspreekpunt voor het beheer van clubgebouw De Bink. Hij maakt ook afspraken met de huurders van het clubgebouw zoals de EHBO-vereniging en medebewoners kanovereniging Poseidon. Het clubgebouw wordt schoongehouden door een professioneel schoonmaakbedrijf, maar Anton stelt ook een aantal keer per jaar een schoonmaakdag/middag voor, voor het schoonmaken van de onderdelen waar dit bedrijf niet aan toe komt zoals de buitenkant van de ramen van de bovenverdieping.

 

TECHNISCHE INSTALLATIES: TOM SMIT

Tom is aanspreekpunt als het gaat om de technische installaties in De Bink, zoals de elektrische boiler, de verwarming, de geluidsinstallatie en de beamer.

 

BOUWTECHNISCH EXPERT: PETER KOPPIES

Peter beheert de bouwtechnische staat van het clubgebouw en stelt het onderhoudsplan op om De Bink op orde te houden. Bij beschadigingen aan bijvoorbeeld het glaswerk of het houtwerk van de deuren moet je dus contact met hem opnemen.

 

ADMINISTRATIE: RONALD RUITER

Ronald zorgt, naast het maken van de notulen van de vergaderingen van de Commissie Beheer Clubgebouw (CBC), ook voor al het andere papierwerk zoals de garantiebewijzen van de onderdelen van de technische installaties en de contacten met de nutsvoorzieningen.

 

IN HET ALGEMEEN: De belangrijkste taken van de Commissie Beheer Clubgebouw (CBC) zijn het onderhoud en eventuele reparaties aan het clubgebouw De Bink. De coördinatie van het gebruik door de Reddingsbrigade en de huurders. Het schoon houden van het clubgebouw en de directe omgeving.

Taken van de Commissie Promotie & Reclame (CPR)

Er zijn wel eens zaken waar je vragen over hebt. Om een beetje te weten bij wie je dan moet aankloppen staan hieronder de leden van de Commissie Promotie & Reclame (CPR) en wat ze zoal doen.

 

LEIDING: CAS BOUKENS

Cas is het eerste aanspreekpunt over Promotie & Reclame van onze Reddingsbrigade. Denise zit in het bestuur namens de commissie.

 

De Commissie Promotie & Reclame werkt actief samen met het bestuur en de andere commissies van de Reddingsbrigade.

Opgericht 1 mei 1973

 • Postadres: Burg. Schrijnderlaan 41, 1613 JW Grootebroek
 • Clubgebouw: Wijzend 74a te Grootebroek
 • Zwembad: De Kloet, Raadhuislaan 8 te Grootebroek
 •  

  Een reddingsbrigade is een vereniging, die zich tot taak heeft gesteld het redden van drenkelingen te bevorderen. Het leren zwemmen is in Nederland noodzakelijk, zeker in zo’n waterrijke omgeving als Westfriesland. Als iedere zwemmer ook zou kunnen redden, zou dat een belangrijke stap in de goede richting zijn.

  Hou je van zwemmen en water dan is de reddingsbrigade écht iets voor jou. Het is leuk en leerzaam, je krijgt een goede conditie en het is eigenlijk ook best stoer!

   

  De reddingsbrigade-leden

  Reddingsbrigade De Streek heeft ongeveer 145 enthousiaste leden. Doordat je bij de reddingsbrigade veel met elkaar bezig bent staat saamhorigheid hoog in het vaandel. Er heerst een echt WIJ-gevoel. Van jong tot oud hoort ieder erbij. Door het sociale karakter van de vereniging kan iedereen zich prima ontplooien. Er worden naast de trainingen vele activiteiten gehouden, in het zwembad maar ook daarbuiten, waar iedereen aan mee kan doen.

   

  Zwemmend Redden

  Bij de reddingsbrigade word je opgeleid voor de diverse brevetten en diploma’s van Reddingsbrigade Nederland (KNBRD). In de opleidingen worden de vaardigheden aangeleerd om iemand te redden. Elk jaar een beetje moeilijker en zwaarder. Door deze oefeningen word je zelf een heel goede zwemmer en je krijgt een goede conditie. Bovendien zijn de trainingen gevarieerd en daardoor ontzettend leuk.

  Reddingsbrigade De Streek traint wekelijks in Zwembad De Kloet in Grootebroek. De trainingen staan onder leiding van gediplomeerde instructeurs en instructrices. Er wordt getraind op zaterdagmiddag in drie groepen van 50 minuten. De eerste training van de maand zwemmen we gekleed met lange broek en shirt met lange mouwen, schoenen en een regenjack. Alle andere trainingen zwemmen we ook met zwemvliezen. De drie maanden voor de examens (in april) trainen we elke week een deel van de training gekleed. De laatste training van het seizoen is een training buiten bij De Bink. Daar oefenen we in het echt, want buitenwater is toch anders dan het zwembad.

  Voor de hogere diploma’s is er naast de praktijk in het zwembad ook een theoretische opleiding. Tijdens de theorielessen worden alle aspecten van het redden behandeld. Er zijn lessen over het strand en over rivieren, over ijs en over speciale reddingen, bijvoorbeeld auto te water. Ook deze lessen worden door eigen instructeurs gegeven in ons clubgebouw aan de Wijzend 74a (naast het zwembad).

   

  Varend Redden / Waterhulpverlening

  Sinds de watersnoodramp in 1953 zijn veel reddingsbrigades in het bezit van speciaal ontwikkelde boten voor het redden van slachtoffers. Reddingsbrigade De Streek heeft hiervoor twee boten, waarvan één van de Nationale Reddingsvloot. De boten staan paraat in de bootruimte van het clubgebouw. Bij het clubgebouw is ook een helling en steiger. In het voorjaar is er voor de jeugdgroepen een eerste kennismaking met het redden met de reddingsvlet, want het zwemmend redden en het varend redden horen bij elkaar. Ook tijdens de buitentraining aan het einde van het seizoen wordt er door iedereen geoefend met de reddingsvlet, de portofoons en schiemannen (knopen).

  Als je langer lid bent kun je naast het zwemmen de meerjarige opleiding Waterhulpverlening (Lifeguard) gaan volgen. Door oefeningen word je opgeleid tot Lifeguard. Deze opleidingen bestaan voor een deel uit theorie. Een deel van de theoriemodules zijn de laatste jaren vervangen door het Klein Vaarbewijs. Behalve een goede basis voor waterhulpverlening is het dus meteen een bruikbaar certificaat voor het varen met snelle of grote boten op rivieren en open water. De cursussen Klein Vaarbewijs I en II worden door eigen instructeurs gegeven.

  Voor reddingsbrigades zijn er speciale prestatietochten en wedstrijden voor het vletroeien. In de jaren ’70 was Reddingsbrigade De Streek zeer succesvol op de enige wedstrijd waar we ooit aan meegedaan hebben. Een jeugdteam én een damesteam werden toen Nederlands kampioen Vletroeien. En omdat je op het hoogtepunt moet stoppen hebben we daarna slechts recreatief geroeid. Tot begin van deze eeuw; toen een enthousiaste groep het Varend Redden oppakte en de opleidingen tot het huidige niveau hebben gebracht. De groep Varend Redden van RB De Streek is onderdeel van de Nationale Reddingsvloot, daarover straks meer.

  De Streek heeft geen eigen bewakingsgebied. Reddingsbrigade De Streek verzorgt bijvoorbeeld de beveiliging van de Sint Nicolaasintocht in Broekerhaven, de openwater zwemwedstrijden in Hoorn, de open dag van het Streekbos, de Waterweken en de SOS-survivalrun. De Streek organiseert samen met Zwembad De Kloet de jaarlijkse Zwem4daagse.

   

  Nationale Reddingsvloot

  Reddingsbrigade De Streek heeft door de kwaliteit van de opleidingen en de kennis en inzet van de leden de status ‘Watersnood Rampbestrijding’ gekregen en kan op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden ingezet voor het bestrijden van een ramp, of een ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Reddingsbrigade De Streek is onderdeel van de Nationele Reddingsvloot en heeft daarvoor een zogenaamde NRV-eenheid, bestaande uit een speciale boot voor dit doel, speciale pakken en communicatieapparatuur. Er wordt geoefend door deel te nemen aan landelijke oefeningen, vaak met brandweer, Rode Kruis, ambulance, politie en eenheden van de landmacht. Naast de reguliere hulpverleningstaken kan de Nationale Reddingsvloot opschalen naar haar volledige ‘rampenomvang’ van 75 reddingseenheden. Reddingsbrigade De Streek is onderdeel van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades. De RVR is een samenwerkingsverband van lokale reddingsbrigades op de schaal van de Veiligheidsregio (bij ons Noord-Holland Noord). Binnen Noord-Holland Noord zijn verder de reddingsbrigades van Hoorn, Heerhugowaard en Den Helder aangewezen voor de Nationale Reddingsvloot. Samen met deze brigades oefenen we daarom veel. De reserve-eenheid staat in Enkhuizen, waar wij ook vaak gebruik van maken.

   

  Evenementen en andere activiteiten

  Reddingsbrigade De Streek is een gezellige vereniging en er worden, naast de wekelijkse trainingen, allerlei activiteiten georganiseerd, zoals wedstrijden in zwemmend-redden (tegen andere reddingsbrigades), thema-avonden en bijeenkomsten en het ‘brigade-uitje’. Eens in de 5 jaar is er het Jubileumuitje, een weekend weg met de hele vereninging, bijvoorbeeld in een kampeerboerderij. In het clubgebouw worden naast de theorielessen voor de opleidingen cursussen voor de leden gegeven zoals mond-op-mondbeademing, hartreanimatie en Klein Vaarbewijs.

  Er werden in de eerste jaren van het bestaan van RB De Streek al vele evenementen georganiseerd en er waren ook veel evenementen in de wijde omgeving. De reddingsbrigade was een vaste gast bij prestatietochten in Mook bij Nijmegen en de Bosbaan in Amsterdam. Ook waren er veel nachtmarathons, een zwemestafette voor ploegen, van 21.00 ‘s avonds tot 9.00 de volgende ochtend. Ook De Streek organiseerde zo’n nachtmarathon in het Streekbad. De ligweide stond dan vol met tenten van de deelnemende ploegen. De ploeg met de meeste gezwommen meters wint maar dat was eigenlijk helemaal niet belangrijk, als het maar gezellig was. Prestatietochten en nachtmarathons behoren tot het verleden, als leuke herinnering.

  Nu hebben we nog de Onderlinge Wedstrijden en de Vierkamp, een heel gezellige wedstrijd tegen de andere reddingsbrigades in West-Friesland. De wedstrijd wordt elk jaar door een andere brigade georganiseerd. De wedstrijdonderdelen hebben allemaal met Zwemmend Redden te maken. Natuurlijk doen we ons best te winnen maar het belangrijkste is dat we veel plezier met elkaar hebben. Omdat we geen wedstrijdvereniging zijn trainen we hier ook niet speciaal voor.

  We hebben ook feestjes zoals het Pietenpannenkoekenfestijn voor de basisschoolleeftijd en de nieuwjaarsborrel voor de ouderen.

  Tijdens de Open Dag Water&recreatie, de Westfriese Waterweken en de Zwem4daagse promoot de reddingsbrigade zichzelf en het werk dat reddingsbrigades doen.

   

  Het Clubgebouw

  Reddingsbrigade heeft een eigen clubgebouw wat op 6 september 2014 officieel geopend is door de burgemeester van Stede Broec, mevr. Marian Goldschmeding-Vlaar. In het clubgebouw staan de twee reddingsboten paraat. Ook is op de begane grond een droogruimte voor natte materialen en een douche. Op de eerste verdieping is een leslokaal en een vergaderruimte die ook aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot een grote zaal. Hier worden de theorielessen gegeven en ook evenementen zoals het Pietenpannenkoekenfestijn gehouden. Tijdens de examens is dit de plaats waar kandidaten hun theorie-examen doen en waar ook de diploma-uitreiking is. Het gebouw is voorzien van een kleine keuken, sanitair en veel bergruimte. Het gebouw staat vlak bij het zwembad en aan het water van De Tocht met een eigen helling en steiger. Het adres is Wijzend 74a in Grootebroek. Kanovereniging Poseidon heeft ook een deel van het gebouw als stalling voor hun kano’s.

   

  De geschiedenis van RB De Streek

  Reddingsbrigade De Streek is opgericht in 1973 op initiatief van mevrouw Tiny Gorter. De geschiedenis van een reddingsbrigade in onze omgeving gaat zelfs terug naar 1966. Hoogkarspel kreeg een verwarmd openluchtzwembad (het Streekbad) en de heer Verkroost werd daar bedrijfsleider. Hij had het niet zo op snelzwemmen. Liever gaf hij les in het redden van drenkelingen. Hij had daar zelfs een vereniging voor opgericht, Moby Dick. In de zomer trainden ze in het Streekbad en in de winter gingen ze met de bus naar De Goorn. In het begin hadden ze veel leden maar na enkele jaren kwam het verval. Bovendien werd de heer Verkroost bedrijfsleider in Den Helder en de vereniging hield op te bestaan.

  In onze waterrijke omgeving verdronken er toen ieder jaar wel kinderen. Maar nergens waren mensen die de kennis hadden om te helpen. Als enthousiast ehbo-er verbaasde mevrouw Gorter zich erover dat het hoofdstuk “Eerste Hulp aan Drenkelingen” van het ehbo-handboek altijd werd overgeslagen. Er waren geen instructeurs die dit konden geven. Dat moest veranderen. Er werd steun gezocht bij wethouder Visser van Hoogkarspel en er werd een vergadering belegd met de ouders van de oud-leden van Moby Dick. Maar ze kwamen er niet uit. Waar haal je gediplomeerde instructeurs vandaan?

  In 1972 werd er in Grootebroek een overdekt zwembad gebouwd, Zwembad De Kloet. Mevrouw Gorter verzocht de gemeente Grootebroek te zoeken naar badmeesters die ook de bevoegdheid hadden voor het geven van Zwemmend Redden. Er kwam een badmeester uit Heemstede en die was KNBRD-instructeur (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen). Het contact was snel gelegd en plannen gemaakt. De gemeente Hoogkarspel zorgde voor het eerste kasgeld. Na nog wat verdere gesprekken en een advertentie in het dorpsblad kon de nieuwe vereniging op 2 mei 1973 van start gaan als Reddingsbrigade “De Streek”. Deze naam is gekozen omdat ons deel van West-Friesland, de dorpenband tussen Enkhuizen en Hoorn, ‘De Streek’ heet.

  Er werd getraind in het pas gebouwde Zwembad De Kloet in Grootebroek en in de seizoensmaanden in het Streekbad in Hoogkarspel. Omdat de leden zelf nog te jong waren hebben de ouders de eerste 10 jaar de bestuurlijke taken vervult. De vereniging groeide snel tot boven de 100 leden. De jaren verstreken en de leden werden zelf opleiders en namen ook bestuurlijke taken over. Alle bestuurlijke taken, alle commissietaken en alle opleidingen worden door eigen leden gedaan. Alles op vrijwillige basis. De doelstelling van de reddingsbrigade was (en is) op een leuke en leerzame manier, niet-prestatiegericht, met zwemmen bezig te zijn.

  Een reddingsbrigade is een vereniging, die zich tot taak heeft gesteld het redden van drenkelingen te bevorderen.

  Het leren zwemmen is noodzakelijk, zeker in zo’n waterrijk land als Nederland. Als iedere zwemmer ook zou kunnen zwemmend redden, zou dat een belangrijke stap in de goede richting zijn. In ons waterrijke land raken jaarlijks naar schatting 5000 mensen per ongeluk te water. Meer dan 550 mensen overleven dat niet en nog eens bijna 700 mensen belanden na hun redding in het ziekenhuis. Er kan van alles gebeuren; je kunt met de auto te water raken maar je kunt ook in moeilijkheden komen bij het schaatsen, spelevaren of zwemmen in zee. Ook een geoefende zwemmer kan in moeilijkheden komen door bijvoorbeeld kramp of onderkoeling.

  Er zijn 175 reddingsbrigades die samen ongeveer 30.000 leden hebben. Reddingsbrigades zijn vooral bekend door hun hulpverlening in de zomermaanden bij het strand en de waterrecreatiegebieden. Bij de reddingsbrigade leer je hoe je moet handelen in de verschillende situaties die je kunt tegenkomen. Je leert een drenkeling op een veilige manier aan de kant krijgt. Je leert ook met elkaar samenwerken en organiseren.

  Reddingsbrigades worden regelmatig gevraagd om bij water(sport)evenementen te assisteren om de veiligheid van de deelnemers en het publiek zoveel mogelijk te waarborgen. Reddingsbrigades beveiligen bijvoorbeeld de intocht van Sint Nicolaas, openwaterzwemwedstrijden en de Nieuwjaarsduik.

  Sinds de Watersnoodramp in 1953 zijn de reddingsbrigades in het bezit van speciaal ontwikkelde boten voor het redden van slachtoffers. Bij de wateroverlast in 1993 en 1995 hebben zij ook weer uitstekende diensten verleend in Limburg en Gelderland. Reddingsbrigade De Streek heeft 2 van deze reddingsvletten die gebruikt worden bij de opleiding Waterhulpverlening. Sinds 2018 is ook een snelle boot, de Tinn Silver 550, beschikbaar gesteld door de veiligheidsregio. Deze boot maakt onderdeel uit van de landelijke rampeneenheden.

  Als lid van de reddingsbrigade heb je er recht op veilig met anderen om te gaan. Met veilig bedoelen we: zonder last te hebben van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, agressie en bedreiging, discriminatie, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. Als je hier slachtoffer van wordt, moet je dit niet voor je houden. Je kunt er het beste mee naar de vertrouwenspersoon gaan. Die is er speciaal om je te helpen. Vaak zwijgt degene die wordt lastig gevallen. Je bent bang dat je verhaal niet serieus wordt genomen. Of je denkt dat je het misschien wel zelf hebt uitgelokt. Maar de vertrouwenspersoon staat aan jouw kant. Zij luistert heel goed naar je verhaal en helpt je de beste oplossing te vinden. Natuurlijk zijn deze gesprekken vertrouwelijk.

  Alle instructeurs en commissieleden hebben een Verklaring Omtrent het Gedrad (VOG). Met deze maatregel willen we seksueel misbruik onder kinderen en jongeren helpen voorkomen. Het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent het Gedag sluit misbruik helaas niet uit. Maar het laat wel zien dat wij als vrijwilligersorganisatie en vereniging bewust bezig zijn met dit onderwerp.

  Onze vertrouwenspersoon is Hanneke Sasbrink. Adres en telefoonnummer staan in de Boei, het informatieboekje dat aan het begin van het seizoen is uitgereikt. Mailen kan ook: hannekesasbrink@rbdestreek.nl.