Commissie Varend Redden

Taken van de Commissie Varend Redden (CVR)

Er zijn wel eens zaken waar je vragen over hebt. Om een beetje te weten bij wie je dan moet aankloppen staan hieronder de leden van de Commissie Varend Redden (CVR) en wat ze zoal doen.

LEIDING: ARIE SIJM en THOMAS KRUIJT
Arie is als commissievoorzitter het eerste aanspreekpunt over zaken rond het varend redden. Hij zit de vergaderingen voor. Thomas vervangt Arie als die niet aanwezig is. Samen zorgen ze ervoor dat iedereen zijn taak uit kan voeren. Arie zit in het bestuur namens de commissie.

COMMUNICATIE: Arie zorgt voor alle communicatie van de CVR naar de leden. Hieronder valt ook het actueel houden van de website vanuit de CVR.

BEVEILIGINGSTAKEN: PETER SMIT en ARIE SIJM
Peter is het contactpersoon voor de organisaties die een beveiliging bij ons aanvragen. Peter zorgt ervoor dat er voldoende mensen aanwezig zijn, en dat iedereen zijn taak kent. Arie vraagt mensen voor de taken en houdt het rooster bij, zodat iedereen aan de beurt komt. Eventueel helpt hij Peter bij de organisatie. Peter houdt zich ook bezig met alle zaken rondom arbeidsomstandigheden op het gebied van varend redden en onderhoudt contact hierover met de arbo-functionaris van het bestuur en van de CZR.

REGIO-OVERLEG: ARIËN BROERSEN
Ariën woont namens de commissie Varend Redden (CVR), samen met Richard Broersen, de vergaderingen bij van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades in Noord-Holland Noord (RVR), dat is de veiligheidsregio waarin wij zitten.

RAMPENTAAK: PETER SMIT en THOMAS KRUIJT
Peter is het eerste aanspreekpunt wanneer het rampenteam op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie moet worden ingezet bij een ramp, of een ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Thomas zorgt ervoor dat het team blijft voldoen aan de gestelde eisen door deel te nemen aan de landelijke oefeningen.

OPLEIDINGEN: MARK BOUKENS, LAURA BOOS en EMIEL BLEEKER
Mark vraagt nieuwe leden om in te stromen in het opleidingstraject. Hij zet, samen met de instructeurs, het jaarplan op en zorgt ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau opgeleid wordt. Hij vraagt de examens aan en zorgt dat de licenties op orde blijven. Laura en Emiel verzorgen de administratie rond de opleidingen, licenties en examens.

MATERIEEL: THOMAS KRUIJT, LAURA BOOS en EMIEL BLEEKER
Thomas en Laura zorgen ervoor dat de boten, de buitenboordmotoren en het andere materieel in orde blijft. Waar nodig stellen zij onderhoudsdagen in waarop de deelnemende leden het materieel onderhouden. Laura verzorgt ook her EHBO materiaal. Emiel helpt Thomas en Laura bij het verzorgen van het materiaal. Voor de beheercommissie is Thomas het aanspreekpunt als het gaat om het gebruik van het clubgebouw door de varende leden.

IN HET ALGEMEEN: De belangrijkste taken van de Commissie Varend Redden (CVR) zijn de coördinatie van praktijk en theorielessen. Het organiseren van de examens voor brevetten en diploma’s Varend Redden van Reddingsbrigade Nederland. Organiseren van of deelnemen aan wedstrijden en prestatietochten Varend Redden e.d. Diverse bewakingscoördinaties en het organiseren van oefeningen. Tevens het verbreden van kennis d.m.v. uitwisseling met andere verenigingen binnen Reddingsbrigade Nederland.

De Commissie Varend Redden (CVR) werkt actief samen met het bestuur, werkgroep Promotie en Reclame (WPR) en de Commissie Zwemmend Redden (CZR) op het gebied van buitentraining, promotie e.d.