Commissie Zwemmend Redden

Taken van de Commissie Zwemmend Redden (CZR)

Er zijn wel eens zaken waar je vragen over hebt. Om een beetje te weten bij wie je dan moet aankloppen staan hieronder de leden van de Commissie Zwemmend Redden (CZR) en wat ze zoal doen.

TECHNISCHE LEIDING: SANDRA MOLENAAR en KOEN GORTER
Sandra is de Technisch Leider van de reddingsbrigade op het gebied van Zwemmend Redden. Koen is plaatsvervangend Technisch Leider. Zij hebben de leiding over de Commissie Zwemmend Redden (CZR) en de instructeurs. Samen met de andere CZR-leden stellen zij de groepen samen en delen ook de instructeurs in bij een geschikte groep. Daarnaast begeleiden zij de instructeurs in het lesgeven. Zij dragen ook zorg voor de kwaliteit van het lesgeven, bijv. door bijscholing en uitleg over nieuwe inzichten en eisen aan diploma’s. Zij regelen tevens alle zaken die te maken hebben met de hogere opleidingen. Zij regelen ook de theorielessen voor brevetten en diploma’s.

EXAMENZAKEN, ARBO: MAARTEN BRANDSMA
Maarten zorgt voor alle examenzaken. Hij neemt alle examenbescheiden in ontvangst, vraagt de examens aan en regelt de examen-administratie. Maarten houdt zich ook bezig met alle zaken rondom arbeidsomstandigheden op het gebied van zwemmend redden en onderhoudt contact hierover met de arbo-functionaris van het bestuur en van de CVR.

WEDSTRIJDEN: ANNEKE MOLENAAR en BAS SMIT
Anneke en Bas regelen alle zaken die te maken hebben met wedstrijden, marathons e.d. Zij zoeken de ploegen bij elkaar, ontvangen het inschrijfgeld, schrijven de ploegen in, regelen het vervoer en zorgen voor voldoende voorbereiding van de ploegen. Anneke zit in het bestuur namens de commissie.

COMMUNICATIE: KOEN GORTER
Koen zorgt voor alle communicatie van de CZR naar de leden. Hieronder valt ook het actueel houden van de website vanuit de CRZ.

ALGEMEEN EN HBO: NIENKE HAAIMA en EVELIEN BROERSEN
Nienke en Evelien doen de organisatie rondom de HBO (hogere bondsopleidingen zoals b.v. de instructeurs opleidingen). Nienke regelt de mond-op-mondbeademingstraining. Beide ondersteunen de CZR met beslissen en organiseren

IN HET ALGEMEEN: De belangrijkste taken van de Commissie Zwemmend Redden (CZR) zijn de trainingscoördinatie van het Zwemmend Redden, Het organiseren van de examens voor brevetten en diploma’s Zwemmend Redden van Reddingsbrigade Nederland. Organiseren van of deelnemen aan wedstrijden, prestatietochten, marathons e.d. Het geven van theorielessen Zwemmend Redden.